Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

*. Τι μήκος να κόψω την κάθοδο της κεραίας μου.-

            Ένας πολύ καλός πίνακας υπολογισμού για να κόψουμε την κάθοδο της κεραίας μας στο επιθυμητό μήκος ως προς την συχνότητα συντονισμού έχει δημοσιεύσει ο  συνάδελφός μας sw1jrt .
             Το έχω χρησιμοποιήσει σε  μια yagi V-Uhf  με επιθυμητό μήκος τα 12 μέτρα για 145 Mhz και 435 Mhz. Μου έδωσε αποτέλεσμα 12,28 μέτρα σαν μεσαίο μήκος για τα 145 και το ίδιο μήκος  ως  μεγαλύτερο μήκος για τους 435.
             Λειτουργεί και δίδει αποτέλεσμα και στα HF.

http://www.qsl.net/sv1hao/RFCalculators.htm

http://www.qsl.net/sv1hao/RFCalculators.htm

http://www.qsl.net/sv1hao/RFCalculators.htm

ΚΛΙΚ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ